Ifirovat – március 2014

Ima és böjt hét

Légy példa a szeretetben!

Az ifjúsági szövetség tavalyi kezdeményezése idén is folytatódott. Január 27- február 2. között ismét országos ifjúsági ima és böjt hetet hirdettek meg: Légy példa! témával. Az imádkozásba és böjtölésbe bárki bekapcsolódhatott, a következő témák alapján (de nem csak): Légy példa a: beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban, igehirdetésben, kegyelmi ajándékok használatában. A témákhoz minden napra egy elmélkedést is kaptunk (ezek továbbra is megtalálhatók az EMaBISz web- és Facebook-oldalán).

A harmadik napi áhitat a szeretetben való példamutatásra hívta fel a figyelmünket:

,,Légy példája a hívőknek… szeretetben…” 1Tim. 4:12.

Jól hangzik ez a parancs vagy tanács, de ki mutat példát nekem a szeretetben? Timóteusnak ott volt Pál apostol, de nekem ki a példakép ezen a területen? Találunk-e az előttünk járó generációban példaképet? Egyáltalán keresünk-e? Egyáltalán érdekel-e ez bennünket?

A mai világunk és gyülekezeteink általános gondja a magunk körül való forgolódás, az én-központúság és önzés. Mindenki figyeljen rám, fogadja el véleményem, teljesítse akaratom, szeressen. Ez az ima és böjt téma arról szól, hogy váltanom, változnom kell, ki kell lépnem a magam kényeztetéséből, és el kell kezdjek törődni másokkal.

A legjobb követendő példa a szeretetben Jézus Krisztus. Őneki megvan mindene bőségesen, mégis nem magára pazarolja végtelen életét, gazdagságát, bölcsességét, erejét, hanem a célja, hogy megossza velünk. Mert a szeretet egyik fontos tulajdonsága, hogy magából ad.

Egy mindent felzabáló társadalomban élünk. A mai embernek nincs elég ideje, nincs elég pénze, nincs elég ereje, hogy másokra is odafigyeljen. Isten szeretet parancsa nem arra az időre szól, amikor mindened meglesz, amire most vágysz és a feleslegedből majd adhatsz másnak, hanem a mára szól. Ma szeress abból, ami ma épp a rendelkezésedre áll. Szükség van a benned lévő szeretetre!

Igen, fiatalon is példakép lehetsz a szeretetben mások számára. Megvan ez a lehetőséged Isten kegyelméből. Élj vele Isten dicsőségére és embertársaid hasznára, örömére!

Győrfi Tóbiás, Barót

Személyesen is sokat jelentett nekem, hisz az elmúlt időben ezen a téren dolgozik rajtam a Mester. Kevés bennem a szeretet, pedig olyan sokat kapok Tőle, amit szétoszthatnék. Néhány hete olvastam egy könyvet: Max Lucado – Ahogy szeretni érdemes című könyvét, ami a szeretet himnuszát alapul véve, egyszerű életpéldákkal szemléltetve próbálja bemutatni Isten végtelen, soha el nem apadó szeretetét. Igen, azt hittem elégszer elmélkedtem, csodálkoztam rá Isten szeretetére, amíg újra és újra nem olvastam el a szeretet himnuszát úgy, hogy a szeretet szót a Jézus szóval helyettesítettem: Jézus türelmes, Jézus nem irigykedik… Emlékszem, hogy a vasárnapi iskolában úgy mondtuk, hogy saját nevünkkel helyettesítsük a szeretet szót: Leona türelmes, Leona nem irigykedik… Mindig kétségbeesés fogott el, mert minden egyes jelző kimondása a nevemmel együtt, hazugság volt.

Ez a himnusz elejétől a végéig arról a szeretetről szól, amit Jézusnál láthattunk és amire tanít minket, hogy mi is így cselekedjünk. Az emberi erőlködés kevés ehhez, de Krisztus, a “kiapadhatatlan forrás” mindig a rendelkezésünkre áll, hogy merítsünk belőle és megerősödjünk Ő általa szeretetben, hiszen Ő a szeretet.

Azt gondoltam nem mondhat sok újat a könyv, lehet nem is mondott, de oldalról-oldalra csodálatra késztetett, és többet érhettem meg abból a határtalan szeretetből, a Szeretetről, amiből nap, mint nap meríthetek. Elmélkedésre és imádatra késztetett, s mélyen belémvéste, hogy ha szeretni akarok másokat (és nem akaraton múlik, mert ez parancs) akkor én magam az Ő szeretetében kell éljek nap mint nap. „Hiszen hogy adhatnánk magunkból olyat, amivel mi magunk sem rendelkezünk? Mások szeretetének titka az, ha mi magunk Isten szeretetében élünk.”

Ha te is szeretni vágysz, vagy úgy érzed, hogy formálni akar ezen a területen a Mester, lehet hogy épp az ima és böjt hét fent idézett áhitata ébresztett rá erre, ajánlom hogy olvasd el a könyvet.

Gere Leona


 

 

Ébredni kellene

ma lángra lobban a világ,

s a hideg lassan ocsúdni látszik.

ma oszlik a homály,

s színes tarkasággá válik

a szürke határ,

ma felragyog az ég,

s dalolja a régi zenét.

ma lüktet és árad az élet,

üde dallama egyre csak ébreszt.

ma teljes díszében jön,

s lassan már be is köszönt

a pompás tavasz.

apró virág,s törékeny madarak

várják jöttét,

s illendő kelmét öltenek magukra,

s hódolnak Előtte, ki megalkotta

a tavaszt s a telet,

a zengő éneket,a néma csendet,

s adott életet mindennek.

ma lángra lobban a világ,

s a természet imádja Urát,

de ma még fagyos a szívünk,

a rideg lélek szikra után kiállt,

ébredni kellene,

ó igazi Tavasz tölts be hát!

 

Rusu Szidonia, Gernyeszeg