A misszió – Isten akarata

Capture

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Efézus 5,15-17)

Az elmúlt év végén többször elém került ez a néhány igevers. Csupán egyet szeretnék kiemelni a számos igazság közül:csak úgy éljük bölcsen az életünket, ha az Úr akaratát cselekedjük. Vannak helyzetek, amikor nem könnyű meglátni, mit is kell tennünk, de szerencsénkre (vajon?) a misszió nem egy ilyen terület.

Jézus világosan kijelenti az akaratát földön maradt tanítványainak: „tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Máté 28,17). Mégis, sokszor olyan felületesen kezeljük ezt a parancsot, nemde? Mekkora áldás lenne, ha a „Missziózom, ha…” mondatainkat a „Missziózom, mert…”mondatok váltanákfel! Hadd mutasson rá Isten arra, hogy amit Ő prioritásként kezel, az nekünk nem lehet alternatíva! Világos, hogy Isten nem akar senkit kárhozatra küldeni (Ezékiel 33,11), de vajon hány ember lesz az utolsó napon, aki CSAK AZÉRT nem állhat Jézus jobbjára, mert én nem használtam ki az alkalmas időt, hogy Hozzá vezessem őt?

Megannyi formája van a missziónak; bizonyosan megtalálod te is, ha keresed. De csak akkor tudom rászánni magam – te és én – elkötelezetten, ha megértem, és a szívemhez jut el, hogy Isten ezt várja el tőlem és tőled. Van manapság elég keresztyén, aki nemet mond erre a felszólításra – te erősítsd azok táborát, akik igent mondanak!

Isten odaszánt életű szolgáinak arcképcsarnokában neked is kész van a hely.

Hogy bekerülsz-e oda, csak rajtad áll!

„Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.” (Dániel 12,3 RÚF)

 

Kiss Máté, Szatmárnémeti