Arad-Belváros (Abbi)

Mit is írhatnánk a mi kis ifjúságunkról? Külön kiemelném, hogy „kis”, mivel általában 10-12en vagyunk ifin, mivel vannak olyanok, akik egyetemisták, s más gyülekezet ifjúságában szolgálnak, de vannak olyan hűséges ifitagok is, akik minden hétvégén hazajönnek. Ez kiváltság nekünk! Az ifjúságunk össz-taglétszáma kb. 18. Talán azért is, mert kisebb ifjúsághoz tartozunk, így az évek során eléggé jól megismertük egymást: egymás adottságait, jó tulajdonságait, gyenge pontjait, reakcióit, stb.

Tanév közben minden szombaton szoktunk összegyűlni, 6órától, a gyülekezetünk ifitermében, vakációban pedig pénteken találkozunk, ugyanebben az időpontban és helyen. Alkalmainkat régi lelkipásztorunk, Vass Gergely tartotta, de ő most már más körzetben szolgál. Mivel jelenleg nincs lelkipásztorunk, az ifivezetőnk, Szűcs Zsolt tartja az alkalmainkat, de volt már vendég előadónk is, sőt az ügyintéző lelkipásztorunk, Boros Gyula is. Néhány ifialkalom témája pl.: álarcok (miért viselünk álarcokat?), Isten embere (hogyan válhatna egy ifjúsági tag Isten emberévé), az imádkozás jelentősége (miért fontos az ima egy fiatal életében?)

A célunk az, hogy minél több időt töltsünk együtt, különböző események megszervezésével. Tartottunk már teadélutánt, (amikor mindenki más-más ízű teát hozott, s ifin mindenki megkóstolhatta, közben beszélgettünk) filmestet (megnéztünk 1-2 filmet egyik hétvégén), kreatív napot (szombaton, amikor egész nap az imaházban lehettünk, hoztunk magunkkal ennivalót is, ott együtt játszottunk, beszélgettünk).

Szeretünk együtt szolgálni is, így ezelőtt kb. 2-3 évvel megindítottunk egy ifievangélizáló alkalmat, amikor a városból, a magyar iskolából hívtunk meg fiatalokat. Ezek az alkalmak különösen áldásosak voltak. Eleinte kevesen jöttek el, de volt olyan is, amikor több mint 50en jöttek a városból. Volt dicsőítés, evangélizálás, s a végén egy kis teázás, beszélgetés. Ezt szeretnénk újból bevezetni.

Ezen kívül pedig ifidélutánokat is szoktunk tartani, amikor vasárnap délután csak mi, a fiatalok szolgálunk a gyülekezetben: énekekkel, bizonyságtevésekkel. Külön öröm és nagyszerű lehetőség ez nekünk abban, hogy ide is hívogathatunk osztálytársakat, barátokat, akik még nem ismerik Istent, s a középkorúak, idősek is a gyülekezetből bátorítanak minket a szolgálatra. Ezeken az alkalmakon általában az ifi 80-90%-a részt vesz.

Szeretünk a gyülekezet többi korosztályával is együtt szolgálni. Megalakult egy dicsőítő csoport is, akik vasárnaponként kiállnak, s vezetik a dicsőítést. Hála, hogy vannak zenészeink is, akik ált. minden pénteken időt szakítanak arra, hogy gyakoroljanak s tanuljanak. Így is bekapcsolódunk a vasárnapi istentiszteleti programba. Igyekszünk minél jobban besegíteni a szolgálatban. Az ifjúság nagy része énekkari tag is, sőt az ifjúságon belül megalakult egy kórus is, akik már CD-t is kiadtak Szóljon az ének címmel, Garai Zsolt szervezésével. Elmondhatjuk, hogy szeretünk énekelni, s törekszünk arra, hogy ezt minél több formában is gyakorolhassuk.

Az ifjúságunk életében nagyon sok áldott pillanatra emlékezhetünk vissza, amikor különösen megtapasztaltuk Isten segítségét, beavatkozását, mindabba, amit mi hiányosságainkkal, tökéletlenségünkkel tervezgettünk, legyen az konfi, BaptiCup, vagy egyéb esemény.

abbi