Beszámoló a kiskapusi konferenciáról

„Áldott az Úristen, Izráel Istene! Egyedül ő tud csodákat tenni!” (Zsolt.72,18)

Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Benne nincs változás, sem változásnak árnyéka, Ő ma is tud csodákat tenni. Sokan azt hiszik, hogy ma már nincsenek csodák, csak akkor voltak, amikor Jézus itt járt a Földön. Pedig nem így van, mivel Isten ma is ugyanazzal a hatalommal cselekszik, mint amivel cselekedett Jézus Krisztuson keresztül. És hogy még ma is vannak csodák, ennek tanúja a kolozsvári regionális konferencia, amely Kiskapuson volt megtartva október 4-6 között, és amelynek témája „Hétköznapok csodái” volt. Több, mint 100 fiatal gyűlt össze, dicsérni Istent, újra rácsodálkozni és megosztani egymással az életünk, hétköznapjaink csodáit, Vele való megtapasztalásaink.

Én személy szerint azért mentem el a konferenciára, hogy bizonyságot tegyek Isten hatalmáról, arról, hogy Ő igen ma is tesz csodákat, és elmondjam egy pár megtapasztalásom, amiket hétköznapjaimban éltem át Istennel, de amelyek valóban csodák voltak, másrészt pedig azért, hogy legyen részem egy csodában. Mindenki furcsán nézett és reagált amikor péntek este elmondtam, hogy azért jöttem, hogy átéljek újra egy csodát. Vajon miért van sok emberben ez a hitetlen reakció? Talán azért, mert sokan úgy gondolják, hogy a csoda az általában nem egy hétköznapi dolog, hanem valami rendkívüli, valami szenzáció, mivel egy olyan világban élünk amiben mindenki keresi az olcsó szenzációkat.

A konferencián négyféle csodáról volt előadás: Megtapasztalások csodája (Szabó László), A szeretet kapcsolatok csodája (Petyár Lóránd), A megtérés csodája és Az új élet csodája (Veress Efraim). Az előadások mellett, sétálni, sportolni, filmet nézni is lehetett és természetesen új barátságokat kialakítani, vagy a „régieket” mélyíteni. Jó volt Isten jelenlétében lenni, felemelő volt a dicsőítés és bátorító volt az élő bizonyságtevéseket hallgatni, melyek mind a konferencia mottóját támasztották alá „Az Úr csodákat tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.”(Zsolt 4,4).

Két gondolatot és egy bizonyságtevést szeretnék kiemelni ebből a hétvégéből. Az első gondolat: „az igazi csoda, hogy Isten van” (B.D.). Ez megváltoztatja a mindennapjainkat, hogy van Isten, hogy ott van a minden napomban, nem nekem kell irányítani. A másik, hogy a megtapasztalásaink által kell, hogy nőjön a hitünk Őbenne. A tapasztalatok mindig Krisztusra kell mutassanak, nem pedig azért vannak, hogy a vágyainkat kielégítse. (P.L.) Sokszor amikor csodákról beszélünk könnyen akadnak olyan racionalista emberek, akik találnak mindenre magyarázatot és nem tudják elfogadni azt, hogy igenis ez egy csoda. Így jártam én is mikor haza jöttem és az egyik évfolyamtársamnak meséltem a csodákat amik elhangzottak a konferencián. Mindegyikre talált magyarázatot, kivéve egyet és ezt szeretném veletek is megosztani. G.J. tett bizonyságot arról, hogy őt minden reggel az Úr ébreszti, akár milyen furcsának is tűnik, de ő nem használ csergő órát, nem állítja be a telefonján az ébresztőt, és mindig percre pontosan ébred, ha kell hajnali 4-kor, ha kell reggel 9-kor. Habár néha érez kísértést arra, hogy ébresztőt állítson, főleg ha mások is függnek tőle, de nem teszi, mivel ő ezt egy csodaként éli meg minden reggel, hogy Isten felkölti és ez már jó pár hónapja így történik.

Isten ma is képes csodákat tenni mindannyiunk életében. A Márk ev. 10:27-ben ezt írja „Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges”, a 9:23-ban pedig ezt mondja Jézus „Minden lehetséges annak, aki hisz.” A két igeversben egy a közös: „minden lehetséges”. Kinek? Istennek és annak aki hisz. Hinni azt jelenti, hogy elhisszük azt, amit nem látunk. A Zsidókhoz írt levélben az van megírva, hogy „hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni”.

Nincsenek megtapasztalásaink, nem történik csoda az életünkben? Azért van ez, mert nem hiszünk, nem hiszünk a csodákban, nem hisszük sok helyzetben azt, hogy Isten képes át vezetni rajta vagy képes nagy dolgokat tenni. Azt mondja Jézus, hogy Neki semmi sem lehetetlen, és ha hiszünk, akkor nekünk is minden lehetséges az Istennel. A hit egy cselekedet: megszólítok valakit akit nem látok, de hiszem, hogy van. Ha Jézus csodáit figyelmesen végig olvassuk azt látjuk, hogy amikor valakinek az életébe beavatkozott akkor az a hit alapján történt, pl. „asszony nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod” vagy „bízzál leányom a te hited megtartott téged, menj el békességgel” vagy „legyen a te hited szerint”. Neked van-e hited? Mire van hited? Ha Jézus most a te imádra vagy a te kérésedre azt mondaná „legyen a te hited szerint”, akkor mi történne?

Jézus azt mondja, hogy ha szívünkben hiszünk és nem kételkedünk, akkor megkapjuk azt amit kérünk. „Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe- és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond az megtörténik- annak meg is adatik az.”(Mk11,23) A hegyeket mozgató hit a Szentlélek által a szívünkben lakik, szánkkal hozzuk mozgásba és szemünkkel meglátjuk azt. Akkora a mi hitünknek a mértéke amekkora dolgokat kérünk. „Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek megkapjátok, és meg is adatik nektek.”(Mk 11,24) Higgyünk Jézusban, higgyünk a csodákban, mivel Ő ma is csodát tesz híveivel!

Én ezen a konferencián megkaptam a csodát amire vágytam, mert hittem benne. Hálás vagyok a konferenciáért, azért, hogy meglátogatott bennünket az Isten, tanított, bátorított, hatalommal munkálkodott közöttünk. Köszönjük a szervezőknek a fáradozásukat, szeretetüket, odafigyelésüket minden apró kis részletre. Jó volt ott lenni, együtt lenni, közösségben lenni Istennel és egymással. Mindenért az Úré a dicsőség!

Bartha Csilla-Katalin, Marosvásárhely

k