Bizonyságtétel tűzveszélyben

A Dániel könyvének harmadik fejezetében található történet a Kr.e. 6-ik. század Babilóniájába visz bennünket. Nabukodonozor király állíttat magának egy templomtorony magasságú aranyszobrot. Megparancsolja, hogy mindenki imádja alkotását. Három zsidó férfi megtagadja parancsát: Sidrák, Misák és Abednégó. Ők az élő Istent tisztelik. Erről tudomást szerez a király, felháborodik és a tüzes kemencével fenyegetőzik, de ők hajtatatlanok. Bátran tesznek bizonyságot Istenükről, akit ismernek és szolgálnak. Annyira szeretik és tisztelik, hogy életüket is készek odaadni érte. A három zsidó férfi tűzveszélyben megvallott hite, mindannyiunk számára példaértékű. Van-e nekünk ilyen bátor bizonyságtételünk a világ előtt? Nemzedékünket fenyegető legnagyobb veszély a megalkuvás bűne. Sunyi módon megpróbáljuk kihúzni magunkat a felelősség alól, kifogásokat keresünk és védjük magunkat Isten előtt. Tudnunk kell azonban azt, hogy nincs mentségünk: „mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk. 9,26). Kívánok erőt és bátorságot a bizonyságtételhez, és várom szeretettel a tűzveszélyben átélt élményeiteket az elnok@emabisz.ro e-mail címre.