Blog

01
Feb

EmaBISz Választókonferencia Egrespatakon  

  Választókonferenciára gyűltek össze az erdélyi baptista fiatalok január 21-én, Egrespatakon. Minden két évben az ifjúságok vezetői kiválasztják az EMaBISz vezetői csapatát, ami 5 tagból áll: elnök, titkár, gazdasági titkár és további két elnökségi tag. A konferencia mottója: A misszió lehetséges, ezzel is jelezve, hogy van dolgunk, helyünk a szolgálatban, nekünk fiataloknak is. A konferenciát […]

01
Feb

2017-es Emabisz eseménynaptár

Az idén is lesz alkalmunk többször találkozni, barátságokat kötni, építeni a meglévő kapcsolatainkat. A különböző konferenciák és táborok, jó lehetőségek Istennel és egymással együtt lenni. Hogy könnyebb legyen tervezni együtt, íme az idei tavasz/nyár eseményei: 2017. április 21-23.- Regionális konferencia, Szilágynagyfalu 2017. május 12-14.- Regionális konferencia, Nagyvárad-Rogériusz 2017. július 31.- augusztus 06.- Ifjúsági nagytábor és […]

31
Jan

Krisztus után szabadon

Úgy gondolom, hogy minden élettörténet más. Mindenik egyedi és a maga nemében különleges. Ezért az Isten is személyreszabottan működik, személyreszabottan szól. Az elmúlt éveimben ezt tapasztalom. Egy mély kapcsolat, magával a Mindenhatóval. Amelyben van dinamizmus, van mozgás. Van amikor távol érzem, van amikor nagyon közel. De mindig ott van. Mindig ott volt, és mindig ott […]

22
Jan

A misszió áldásai

“Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség” Filippi 1:21 Jézus mennybemenetele elött megparancsolta tanítványainak hogy missziózzanak. Ez a misszióparancs nagyon sokunknak egy belső harcot okoz, mert egyrészt engedelmeskedni szeretnének Jézus felhívásának, másrészt pedig a misszió nehézsége és saját gyengeségeink kudarcokhoz vezetnek. Mégis próbálunk erőt venni magunkon és úgy ahogy tudunk, balkezesen, erőltetve, beszélunk […]

21
Jan

Nem lesz könnyű

,,Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem!” Márk 8:34b Nagy szó Jézust követni úgy, ahogy Ő azt elvárja tőlünk, ugyanis önmegtagadással és kereszthordozással jár, ami igen-igen nehezen megy. A misszió küldetésének a beteljesítéséhez szorosan hozzákapcsolódik az alázat és a lemondás, csakhogy ezek nem természetünkből fakadóak… És […]

20
Jan

Új utakon

„ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” Filippi levél 3:14 Mikor új környezetbe kerülünk, új suli, egyetem, első vagy új munkahelyre esetleg elköltözünk, sok érzés vesz körül. Először talán honvágy, aztán a barátok hiánya, de sok minden eszünkbe […]

19
Jan

Számot adni a lehetőségekről

„Ti is, fiatalok, örüljetek, amíg ifjak vagytok! Örüljön szívetek a fiatalság idejének, de jól meggondoljátok, milyen úton jártok, s jól megnézzétek mit tesztek! Ne feledjétek, hogy Isten előtt egyszer meg kell állnotok, s számot kel adjatok mindezekről!” Prédikátor 11:9 (EF) Vannak fiatalok, akik nagyon jól érzik magukat, ha viszi őket az ár, mert jó az […]

18
Jan

Isten téged küld

„Ezt mondta az Úr Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet én mutatok neked…Megáldatik benned a föld minden nemzetsége.” Isten Abrámot (Ábrahámot) választotta ki Izráel atyjának. Nem volt semmi olyan extra Ábrahámban, ami másban esetleg nem lett volna meg, mégis Isten őt hívta el erre a feladatra. Isten, választás […]

17
Jan

Missziózni barátaink felé

“nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és magatartásában is embernek bizonyult”                                           Filippi 2,6-7 Isten legvégül úgy közeledett az emberhez, hogy Fiát küldte el. A […]

16
Jan

A misszió – Isten akarata

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Efézus 5,15-17) Az elmúlt év végén többször elém került ez a néhány igevers. Csupán egyet szeretnék kiemelni a számos igazság közül:csak úgy éljük bölcsen az életünket, […]

1 2 3 10