Áhitat

07
Dec

Mit jelent számomra az advent?

“Számomra az advent várakozást, csendet és készülődést jelent. Nemcsak karácsonyra való készülődést, hanem Jézus visszajövetelére vágyok elkészülni. Amikor gyermekeinkkel nagy izgalmak között meggyújtjuk vasárnapról vasárnapra a gyertyákat, mindig az jut eszembe, hogy az idő telik és mi még itt vagyunk ezen a Földön, kegyelemből. Isten még vár ránk, hogyan használjuk ki ezt az időt? Kész […]

07
Dec

Advent első vasárnapja

November 27, Advent első vasárnapja Koncsárd Balázs, Budapest/ Koltó “Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél; de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak.” (Fil 1,23-24) Sok ideig úgy éreztem, falba ütközöm, mikor olvasás közben ehhez hasonló igék kerültek elém. Körülbelül ez az érzés kerülgetett akkor is, […]

13
Mar

Mindvégig kitartani

Mennyei Atyánk komolyan veszi döntésünket mikor elfogadjuk Jézust  életünk Urának és azt szeretné ha mindvégig kitartanánk.  Felelősségteljesen döntesz életed minden területén? Ragaszkodsz az elveidhez? ”Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára”(Luk.9,62). A hűség és kitartás cselekvő hitet jelent. Nekem személyesen nem mindig könnyű elbánnom a titkolt bűnökkel de […]

13
Jan

Ima és böjt hét – áhitatok

“Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.” 1Tim.4:12. Az imahéthez kapcsolódó buzdításokat elolvashatod itt! Február 2. Vasárnap: Légy példa a kegyelmi ajándékok használatában! (1Tim.4:14) Ajándék. Sok nemes érzelmet felszabadító, könnyeket csalogató, drága szócska. Ott ragyog benne gyermekkori karácsonyok kalácsillatú emléke, születésnapi gyertyák boldog ellobbanása – mert adni […]

27
Jan

Ifjúsági ima és böjt hét – 7. nap

„Legyetek előttem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok…” – 3Móz 20:26 Az Isten szent, így ismerhetjük meg Őt az egész Szentíráson keresztül. Mivel Isten szent népének is szentnek kell lennie. Elengedhetetlen elvárása Istennek gyermekeitől a szentség, hiszen nélküle senki sem láthatja meg Őt (Zsid 12:14). A szentség ott kezdődik, hogy átéljük Isten csodáját, amelyben […]

26
Jan

Ifjúsági ima és böjt hét – 6. nap

Meg vagyok győződve, hogy korunk gyülekezetében szükség van változásra, reformokra. Ezt a változást azok a hívők fogják meglátni, akik böjtölnek és imádkoznak. így volt ez a bibliai időben is. Nézzünk egy néhány példát… Jónás hirdette az ítéletet, az emberek megtértek és „böjtöt hirdettek és a nagyoktól fogva a kicsinyekig mind zsákruhába öltöztek”(Jónás 3:5). A király […]

25
Jan

Ifjúsági ima és böjt hét – 5. nap

„Evezz a mélyre… és vessétek ki hálóitokat fogásra!” – Lukács 5:4 Az egészséges keresztyén hívő életnek vannak lelki céljai, és ezek után vágyakozik, sőt sóvárog… Ez az állapot, a lelket emésztő és gyötrő fájdalommá érhet. Milyen kevesen gyötrődnek ma az elveszettek állapota, a közösségek közömbössége, a szolgálatok sekélyessége, a keresztyének világiassága miatt! De jó, hogy […]

24
Jan

Ifjúsági ima és böjt hét – 4. nap

„De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hátha visszatér és […]

23
Jan

Ifjúsági ima és böjt hét – 3. nap

Amikor az igében Isten kereséséről olvasok, vagy arról hallok, hogy valaki az Istent keresi, mindig eszembe ötlik a kegyelemről szóló tanítás megalázkodásra késztető, nagyszerű igazsága. Hiszen meg van írva: „Nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent.” (Róma 3: 10b-11) Nincs senki, aki keresse az Istent az Ő személyéért, az […]

22
Jan

Ifjúsági ima és böjt hét – 2. nap

„Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván” – Máté 6:6 A legelső afrikai megtérők őszinte és buzgó imádkozók voltak. Szerették és gyakorolták a mindennapi magányos, személyes imádkozást. Mindenkinek volt […]

1 2 3 4