Épüljünk együtt!

A fenti mottóval került sor, a létszám tekintetében regionális kereteket jóval túllépő ifjúsági találkozóra április 18-19.-én Szatmárnémetiben. A találkozó ötlete már rég megszületett, ezért hónapok óta imában készülve és szervezkedve vártuk a konferenciát. A mottó alapötletét  az 1 Thessz. 5:11 adta: „Építse egyik a másikat”. A közel 400 résztvevő lelki életünk építése témakörében hallhatott szolgálatokat, így épülhettünk együtt.

A két teljes napra tervezett konferencia szombat reggel énekléssel, majd Szűcs Sándor helyi lelkipásztor köszöntésével kezdődött. Ez után Szabó Szilárd EMaBISz elnök, csíkszeredai lelkipásztor buzdított imára. Az szombat délelőtti előadás alkalmával Novák Zsolt gyergyószentmiklósi lelkipásztor szólt a „Ráépülés” témakörben a megtérésről, és Krisztusra, mint Kősziklára való épülés fontosságáról.

A kiadós ebéd, valamint a beszélgetésre is lehetőséget nyújtó szünet után két igencsak érdekes és aktuális témát feldolgozó szeminárium közül választhattunk. Dr. Marius Cruceru, a nagyváradi Emanuel egyetem tanára a kudarcokkal való szembenézésről, míg Dr. Borzási István, szilágyperecseni lelkipásztor a bibliafordításokról, a tiszta ige megértéséről szólt.

Egy rövid felfrissülés után kezdetét vette az esti összejövetel, ahol ismét Novák Zsolt testvér szólt a „Felépülés”-ről. A babiloni ifjak példája alapján kiemelt néhány tényezőt, amelyek szükségesek a lelki növekedéshez, mint például: az eltökéltség, imádkozás, lelki közösség.

A vacsora után újból zsúfolásig megtelt az imaház, a fiatalok együtt énekelték Pintér Bélával az ismerős énekeket.

A vasárnap reggel gerincét az áhítat, a helyi fiatalok lelki életre serkentő jelenete, és egy megtérő bizonyságtevése után Borzási Pál magyarlónai lelkipásztor előadása képezte. A tanítása Kolossé 3 alapján nyelvtani, matematikai és logikai megközelítésből az „Átépülésről”, megszentelődésről szólt.

A délutáni szemináriumokon Dr. Balla Annamária pszichológus a pályaválasztás, Kovács Barna, helyi gyülekezeti vén és GyEK munkatárs pedig a misszió fontosságát tárta elénk.

A záró istentiszteleten ismét Borzási Pál szolgált a „Beépülés” – Szolgálat témakörében. A 4 Móz 10:28-36 alapján, a szolgálat jellemzőiről és fontosságáról beszélt.
Összeségében úgy a szervező gyülekezet és ifjúság, mint a vendégek visszajelzéséből az csendült ki, Isten kegyelméből áldott, építő konferencia volt Szatmáron.

Vékás Benjámin

11046196_1052037108145421_2202469450889664260_o