Ifjúsági ima és böjt hét – 1. nap

„Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? …” – Róm 10:13-15

A fiatal hívő élet csúcspontja nem a hit, hanem az ima.

Legtöbbször úgy gondoljuk, hogy a fenti ige a misszióról szól. De nagyon fontos megfigyelni a sorrendet: a kiküldés vezet az igehirdetéshez; az ige hirdetése a halláshoz; a hallás a hithez és a hit mihez vezet? – ahhoz, hogy segítségül hívjuk az Úrnak a nevét. Nem a hit a csúcspont ebben a listában, hanem az imádkozás! Miért? Mert az én házam imádság házának neveztetik! Hogy létezik az, hogy manapság hívő fiatalok hamarabb készek egy zsák pénzt fizetni azért, hogy valakit meghallgassanak egy koncerten, és az Úr Jézus pedig nem tud egy maroknyi népet összehozni imádkozásra?

A nagy elválasztó vonal a hívő és hitetlen fiatalok között – nem a hit, hanem az imádkozás. Hogyan nevezi és határozza meg Isten a gonosz, világias embereket: „Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztévők, a kik az Urat pedig segítségül nem hívják?” (Zsolt 14:4). A bibliai, mennyei meghatározása a gonosz embereknek ez, – ők azok, akik NEM hívják segítségül az Úr nevét. Sok minden egyebet tehetnek, de az Úr nevét segítségül nem hívják. Minden lelki ébredésnek az volt az alapja és forrása hogy valaki, vagy valakik, segítségül hívták az Úr nevét!

 Böjtölni nem csak azt jelenti, hogy nem eszünk.

Bibliai böjt többet jelent annál, hogy csak megtartóztatjuk magunkat az ennivalótól. Ez csak az egyik fele a böjtnek. Azt is jelenti, hogy azért nem eszünk, hogy Istenre figyelhessünk és arra, amit ő fog válaszolni. Erőteljes és buzgó imádság kíséri a böjtöt! Félretesszük az ennivalót azért, hogy keressük Istent magát, és azért, mert nagyon szeretnénk egy választ kapni tőle valamilyen ügyben. Nagy eredménye lehet, ha imával párosítva őszintén tesszük az Úr előtt. Léteznek különleges alkalmak, amikor a hívő fiatal jól teszi, ha böjtöl. Az okok, amiért böjtölni szükséges, előttünk állnak, elég, ha csak gyülekezeteink és fiataljaink általános lelki állapotára tekintünk. De hogy csodálatos áldásai vannak az Isten előtt kedves böjtnek, az is biztos.

Isten Igéje az imát és böjtöt egy erős aranyfonállal köti össze.

Mert „az ima segíti lelkünket arra, hogy jobban és határozottabban parancsoljon a testnek. A böjt segíti testünket, hogy jobban és határozottabban engedelmeskedjen a léleknek!” Az ima és böjt olyan, mint egy kocsis és a lovai. Mindkettőre szükség van a haladáshoz és a célba éréshez. Hiába parancsol a kocsis ott (imádság), ahol a lovak nem engedelmeskednek (az akarat gyengesége). Ezért kell a böjt, hogy a lovak (testünk) jobban engedelmeskedjen a kocsisnak (lelkünknek). És hiába jók a lovak, ha a kocsis nem tud parancsolni, vezetni. Ezért kel az ima, hogy a kocsis (lelkünk) meg tanuljon parancsolni a lovaknak (testünknek)! Együtt a kettő kibeszélhetetlen áldásokhoz vezet. Tegyük ezt is úgy, hogy mindent Vele, semmit Nélküle!

Pardi Félix