Ifjúsági rovat – Januári szám

Januártól az ifjúsággal kapcsolatos hírek, beszámolók, információk a Szeretet lap Ifjusági rovatában jelennek meg. A Januári rovatban bemutatkozik az új vezetőség, beszámolót olvashattok az EMaBISz Választó Konferenciájáról, a nagyváradi Ifjusági Evangélizációról, valamint egy újévi köszöntőt Deák Zsolt, volt EMaBISz elnök részéről.

Választókonferencia beszámoló

Az Úr kegyelméből 2012. december 1-én sor került az EMaBISz (Erdélyi Magyar Baptista Ifjúsági Szövetség) választókonferenciájára, melynek a Kolozsvári Magyar Baptista Gyülekezet adott helyet.

Az alkalmat áhítattal kezdtük, imára buzdított Dubován Lea és Ivanitzki Dávid. A folytatásban Budai Lajos lelkipásztor A tekintéllyel megáldott vezető című igehírdetése következett (Ézs. 9,5-6), melyben az Isten szerinti vezetésről tanított.

A következő percekben Deák Zsolt (elnök), Szabó Szilárd (titkár), és Borzási Dávid (gazdasági titkár) leköszönő vezetők beszámolóját hallhattuk az elmúlt két év eseményeiről, majd bemutatkoztak az új jelöltek: Szabó László lp., Józsa Zsolt lp., Szabó Szilárd lp., Kulcsár Péter, Szűcs Zsolt és Borzási András.

Ezt követően sor került a szavazásra, melynek eredményeként ifjúsági szövetségünk új elnöke Szabó László, a nagyváradi Rogériuszi Baptista gyülekezet lelkipásztora, titkár: Kulcsár Péter (Nagyvárad), gazdasági titkár: Szűcs Zsolt (Arad).

A választókonferencia az új elnök Isten hívása, bátorítása és ígérete című igehirdetésével zárult (Ézs.44,1-3).

Köszönjük az eddigi vezetők szolgálatát és a kolozsvári gyülekezet vendégszeretetét. Isten áldását kívánjuk az új vezetőkre.

Hindrich Debora, Lóna


Bemutatkoznak az EMABISZ vezetők:

Szabó László, elnök

Feleségemmel és két fiammal szülővárosomban, Nagyváradon élek és több mint hat éve szolgálok lelkipásztorként a Rogériuszi Baptista Gyülekezetben. Isten fiatalon megszólított, megváltott és elhívott a lelki munkára. Félelemmel vállaltam el immáron másodjára az Erdélyi Magyar Baptista Ifjúsági Szövetség (EMaBISz) vezetését, de az Úr ígérete megerősített: „Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra” (Ézs. 44:3).

Kulcsár Péter, titkár

Nagyváradon élek, a Belvárosi Baptista Gyülekezet tagja vagyok, cégvezetőként dolgozom. Több mint 10 éve megtértem, elfogadtam Jézus Krisztust személyes Megváltómnak és azóta Őt követem. Ifjúsági munkára kaptam elhívást, az utóbbi években a nagyváradi ifiben szolgáltam, sokat formálódtam ezáltal. Az EMaBISz szolgálatában egyaránt látom a felelősséget és a lehetőségeket is. Azért imádkozom hogy a pozitív változások eszközei lehessünk Isten kezében, és megtapasztalhassuk hogy Ő ma is nagy dolgokat cselekszik!

Szűcs Zsolt, gazdasági titkár

1987. november 25-én születtem, Aradon, ahol jelenleg is élek és dolgozom. 2002-ben lettem tagja az Arad-Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezetnek. Szolgálatokat végzek a gyülekezetben, az ifjúságban és együtt dolgozom az amerikai Xtreme Missions szervezettel a magyar és a román misszióban.

 

vezetok


 

Újévi köszöntő

Hogy milyen gyorsan telik az idő, arról nem szükséges írnom, hiszen azt mindnyájan látjuk és tapasztaljuk, ezért inkább arra kellene összpontosítanunk, hogy miként használjuk ki a hátralevő időnket?

Ennek kapcsán eszembe jut a Lk. 18:1─8 feljegyzett példázat, amelyben Jézus a bizalomteljes imádkozásra buzdítja az ő tanítványait. Vajon érdemes-e az imádkozásra időt szánni, amikor tudjuk, hogy csak kevés idő van hátra? Jézus azt mondja nekünk, hogy mindenkor imádkoznunk kell és nem szabad belefáradnunk a könyörgésbe. Az imádkozásban olyan kitartóak kell hogy legyünk, mint az említett özvegyasszony, aki addig zaklatta az istentelen bírót, míg igazságot nem szolgáltatott neki. Az özvegyasszonynak nagyon nehéz feladata volt, hiszen egy könyörtelen emberhez kellett közelednie, ezzel szemben nekünk sokkal könnyebb feladatunk van, hiszen egy kegyelmes Isten elé járulunk, aki számtalan ígéretével látott el bennünket. Sőt, azt is tudnunk kell, hogy az imádkozásban nem vagyunk egyedül, hiszen úgy a Szentlélek, mint maga az Úr Jézus is segítenek rajtunk.

Még egy kevés idő maradt hátra, mit kezdhetnénk azzal? A példázat alapján Jézus arra tanít, hogy őrizzük meg a belé vetett hitünket és imádkozzunk az Atyához, mert imáink meghallgattatásra találnak. Ez annyira fontos, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, azokat fogja megkeresni, akik megtartják a hitet itt a Földön.

Legyen az előttünk álló év, a hitünkben való megerősödés és az imádkozásnak az éve!
Deák Zsolt lp., Brassó


 

Evangélizációs és hitmélyítő ifjúsági esték

Október utolsó hetében hétfőtől csütörtökig különleges ifjúsági alkalmakat tartottunk Nagyváradon. Az esemény témája: Elhivatás, de vajon mire…?! Vendég előadónk Meláth Attila, váci lelkipásztor volt, aki minden este az elhívatásról tartott előadást. A téma alcímei: elhívás a halálból, az elhívás akadálya, elhívás a közönyből,  elhívás a gyümölcsöző életre.

Az előadás sorozat alatt elhangzott, hogy habár igaz: a hívő élet egy áldásos élet, de ugyanakkor amikor Isten elhív valamire, az gyakran nehézségekkel is jár, amelyeket fel kell vállalnunk. Ő rámutat azokra az akadályokra, amelyek gátolnak abban, hogy felvállaljuk az elhívás nehézségeit, olyan dolgokra amelyeket el kell hagynunk vagy amelyeken változtatnunk kell. Azt hiszem mindannyian tapasztaltuk már, hogy néha nem kevés bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy felvállaljuk azokat a dolgokat, amiket Isten kér tőlünk: elhagyni bizonyos bűnöket, szokásokat vagy társaságot, sőt van hogy teljesen életformát kell változtatnuk.

Az elhívás legnagyobb akadálya a tisztátalanság, a bűn. Gyakran elvárjuk Istentől, hogy utat mutasson és megmondja nekünk, mi az elhívásunk az életben, miért születtünk meg, mi a személyreszabott feladatunk, amit ránk bízott és csak nekünk szánt. Sokszor csalódottan szembesülünk Isten válaszával: hagyd el a tisztátalan életet, ez legyen az első elhívás! Amíg ennek a feltételnek nem teszünk eleget, addig Isten nem fogja megmutatni a következő lépéseket. Isten elsősorban a Vele való kapcsolatra hívott el minket, melyhez természetes módon hozzá tartozik a gyümölcstermés.

Utolsó esti előadásában Meláth Attila kiemelte a generációk közötti együttműködés fontosságát. Ahhoz, hogy jó gyümölcstermők lehessünk fontos az, hogy a nálunk idősebb vagy akár fiatalabb generációkkal kapcsolatban legyünk, hiszen az idősebbek bölcsessége és tapasztalatai, valamint a fiatalabbak lendületessége és frissessége mind Krisztus testének tagjait képezik, amelyek nélkül nem beszélhetünk egészséges, jól működő gyülekezetről.

Meláth Attila szavaival élve „a hívő élet nem a gyengéknek való, hanem az elkötelezetteknek”. Isten nagy dolgokra hívott el minket, ám az Ő elhívása egy kihívás is a hívő számára. A legfontosabb kérdés: te bevállalod?

Sápi Henrietta, Nagyvárad