Ifjúsági rovat – Júniusi szám

A júniusi rovat a tizenkettedikesekről szólt, pontosabban az elsősorban nekik szervezett konferenciákról, Marosvásárhelyen és Kolozsváron.

Egyetemismertető hétvége volt Marosvásárhelyen…

Április 5-7 között a marosvásárhelyi fiatalokkal egyetemorientációs hétvégét szerveztünk, Lépj át a következő szintre! címmel. Isten kegyelméből áldott alkalmaknak örvendhettünk. Jó volt tapasztalni, hogy sokan jelentkeztek, és sokan jöttek olyan fiatalok, akik tanulmányaikat itt folytatnák a közeljövőben. Építő és hasznos hétvégét tölthettünk együtt.Péntekenelőadást hallgattunk meg a lakótársak egymáshoz való alkalmazkodásáról (Dohi Zoltán), szombaton az egyetemista élet lehetőségeiről és buktatóiról, valamint arról, hogy hogyan viselkedjünk hívőként egy új környezetben (Krivács Zoltán). Az előadásokon kívülvolt egy fórumbeszélgetés is, ahol az egyetemmel, az egyetmi élettel kapcsolatos kérdéseinkre kaphattunk választ. Az alábbiakban szeretném megosztani néhány résztvevő véleményét, tapasztalatát a konferenciáról.

A városnézes, az egyetemlátogatás esős időben, valamint a közös játékok méginkább összerázták a csapatot. Sajnos, búcsúzni kellett, egyelőre, de reméljük, hogy ősszel minden ott folytatódhat, ahol abbamaradt. Legyen meg az Úr akarata!

Zágoni János – Marosvásárhely

11

Erre a hétvégére engem Isten vezetett. Már pénteken nagyon megragadtak Dohi Zoltán testvér szavai: „Az egyetemet állhatatos emberek képviselik”. Elmondta, hogy az egyetemen való tanulás nem könnyű feladat, megköveteli a komoly, odaszánt, állhatatos embert, valamint, hogy egyetemre nem azért megyünk, hogy lazítsunk hanem, hogy tanuljunk és a jövőnket építsük. Az állhatatosság megköveteli azt, hogy amikor csalódások érnek, akkor is folytatni kell az elkezdett munkát! Szeretném a következő igeverssel bátorítani a fiatalokat: „Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt” (Máté 7:14). Hálás vagyok Istennek,hogy én is részt vehettem ezen a hétvégén, ami nagyon hasznos és áldásos volt számomra. „Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért” (2 Korinthus 9:15).

Király Ruti – Berettyószéplak

Nagyon jól éreztem magam a hétvégén. Hála az Úrnak megismerkedtem sok baráttal, testvérrel. Nagyon megfogott a péntek esti szolgálatból a következő gondolat: az Isten megemésztő tűz!Erőt nyertem lelkileg a hétvégén. Hasznos volt, hogy bemutatták az egyetemet. Örvendek ennek és,hogy jobban átgondolhattam az egyetemmel kapcsolatos dolgokat.

Borzási Jonathán – Lupény

 

Nekem a hétvége nagyon tetszett, különösen annak örültem, hogy nem csak az egyetemek voltak bemutatva, hanem az egyetemista élettel kapcsolatban is hallhattunk tanácsokat, nálunk tapasztaltabb, hívő emberektől. Talán az előadások tetszettek a legjobban. De jó volt a városi séta és az egyetemen töltött idő is. Jól éreztem magam játszás közben is, mindenki nagyon kedves volt.

Kiss Ingrid – Székelykeresztúr

Nagyon érdekes és eseménydús volt ez a hétvége. Minden pályaválasztás előtt álló személyt foglalkoztattak azok a kérdések, amelyeket a hétvégén próbáltunk megválaszolni. Az alkalmazkodás volt az egyik téma, amit nem csak lakótársi viszonyban, hanem az élet más helyzeteiben is tanulnunk kell. Az alkalmazkodás nem arról szól, hogy elvárom a környezetemtől a figyelmet, megértést és próbálom őket igazítani az én elképzeléseimhez, hanem teret kell adnom mások gondolatainak, meglátásainak, és érdekeiket is figyelembe kell vennem. Érezhető volt Isten jelenléte.Az áhítatok, szolgálatok, énekek szövege által rádöbbenhettünk, hogy jobban kell figyelnünk az Úrra, hisz akik most vagyunk, az Isten ajándékaból és szeretetéből van.

Varga Johanna – Erked

 

Tizenkettedikes Konferencia Kolozsváron

Idén is sikerült április 12-14. között megszervezni az immár hagyományossá vált Tizenkettedikes Konferenciát. Mikor felmelegszik az idő és előkerülnek a napszemüvegek, egyre intenzívebben ássuk bele magunkat a konferencia körüli tennivalókba. A legnagyobb fejtörést általában a témaválasztás jelenti. Mi lehet az, ami a 12-es diákoknak és a hétvégén résztvevő egyetemistáknak is aktuális kérdés, probléma lehet? Hosszas töprengés után, Mike Sámuelt, a konferencia előadóját, arra kértük, hogy a hétköznapokban megélhető szentségről és az Isten akaratához való viszonyulásunkról beszéljen.

Isten nem idilli körülmények között képzelte el tanítványai életét, amit sokszor nehéz elfogadni. A hitünk a leghétköznapibb helyzetekben van próbára téve. És ahogyan az előadásban is hallottuk, az istenfélőknek nem távolugróknak kell lenniük, hanem sok apró lépéssel kell bejárniuk az előttük lévő pályát. Nem az váratik el tőlünk, hogy az Isten akarata szófordulatot nyomatékosításként belefoglaljuk bizonyságtételeinkben, hogy hangzatosan beszéljünk a krisztuskövetésről, hanem az, hogy hitelesen éljünk.

A konferenciazáróistentiszteletén a gyülekezet lelkipásztora, Kis-Juhász Vilmos tanított a hit cselekedeteiről. Mivel az Isten beszédét nem csak meghallgatnunk, hanem cselekednünk is kell, én is reménykedem abban, hogy a mosolygó tekintetek mellett, gyakorlati nyomot is hagytak bennünk az előadások.

Az idei konferencia „meglepetéseként” egy felekezetközi flashmob-on is részt vehettünk. A szervezők egy bevásárlóközpont csarnokát választottak helyszínül, ahol egy zenés koreográfiával alkalmunk nyílt felhívni a sok jövő-menő ember figyelmét arra, hogy még léteznek lelkes keresztyének.

Arra is törekedtünk, hogy a tizenkettedikesek gyakorlati eligazítástis kapjanak a kolozsvári egyetemi életről. Egy fórumbeszélgetés keretei között, olyan kérdésekre válaszoltak az egyetemisták, mint például: bentlakást vagy kintlakást érdemes választani, mit jelent az Erasmus ösztöndíj, milyen szabadidős lehetőségek vannak Kolozsváron, vagy miért jó egyetemistaként egy keresztyén közösségbe tartozni.

De ahogyan meg van az ideje az előadásnak, flashmob-nak, beszélgetésnek, úgy meg volt az ideje a kikapcsolódásnak is. Szombaton felragyogott ránk a nap (szó szerint), így Gere Árpi vezénylésével elindulhattak a CityTour csapatok felderíteni Kolozsvár érdekességeit. Majd a fellegvári hotdog-vacsora után azok, akikből még nem szállt el minden energia, elmehettek sportolni.

Hálásak vagyunk a gyülekezetnek, a segítőkész szakácsnőknek, szakácsnak és minden résztvevőnek, akikegyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy ismét örömmel emlékezzünk a Tizenkettedikes Konferenciára!

 

Berszán Virág, Kolozsvár

33