Ifjúsági rovat – Novemberi szám

A novemberi rovatban a beszámolóké a főszerep, de egy könyvajánlót is találhattok, főleg fiúknak, de nem csak.

Beszámoló a szilágyballai konferenciáról

Szilágyballán a fiatalok izgatottan várták a szeptembert, nem az iskolakezdés miatt, hanem, mert hosszú idő után ismét gyülekezetünkben került megrendezésre a Zilahi Missziókerületi Regionális Ifjúsági Konferencia.

A szép idő és a sok-sok áldás azt bizonyította, hogy Isten meghallgatta imáinkat. Körülbelül 400 fiatal vett részt az alkalmakon péntektől-vasárnapig, akik lelkesen dicsőítették Istent énekeikkel és figyelmesen hallgatták a tanításokat.

A konferencia mottója – Szentség a hétköznapokban – igen aktuális téma, hiszen azt tapasztaljuk, hogy sok esetben a szenteskedés, az álszentség beárnyékolja hétköznapjainkat és válaszfalat állít az Istent kereső ember és az embert kereső Isten közé.

Péntek este Pardi Félix testvér hirdette az igét a 2Kor 5: 14-15 alapján. A szentség vs. szenteskedés volt a téma. Testvérünk a következő igazságokat emelte ki:

 • Isten azért teremtett minket, hogy neki tetsző életet éljünk
 • az Úr Jézus nem azért jött, hogy néha-néha legyünk szentek, hanem, hogy állandóan azok legyünk…
 • a szent életre Isten, saját magunk és mások is köteleznek…
 • a szent élet hasznos, mert másokat csak így nyerhetünk meg Jézus Krisztusnak
 • a mi életünk az ötödik evangélium, amit a világ minden nap olvas.

Novák Zsolt, gyergyószentmiklósi lelkipásztor, a szent értékrendet mutatta be a fiataloknak a János 17:13-17 ige alapján, kihangsúlyozva a következőket:

 • az Isten szentségének megismerése segít nekünk is változni az értékrendünk területén
 • az értékrenden lehet változtatni, ha az értékeket kicseréljük és elhagyjuk
 • az értékrend középpontjában mindig van egy személy vagy egy tárgy, ami meghatározza döntéseinket és viselkedésünket
 • ebben a világban eltorzult az istenkép, de az Úr Jézus azért imádkozott, hogy Isten az ő igéjével, ami a legfelsőbb tekintély, szentelje meg az ő tanítványait.

Szabó László testvér szombat esti evangélizációs igehirdetésében, az Ézsaiás elhívásával kapcsolatban a következő gondolatokat osztotta meg a fiatalokkal, az És.6:1-6 alapján:

 • a Bibliában Ézsaiás találkozása a szent Istennel a templomban történik
 • Isten személyesen mutatkozik be a prófétának és ő meglátta az Istent
 • az élete összetöretett, de megbocsátást kapott az Úrtól, mert Isten kegyelmes
 • van egy oltár, amelyen ma is ég a tűz
 • Jézus Krisztus keze kinyílt a szögeknek, hogy a menny ajtaja kinyíljon az ember számára
 • az Úr Jézus várja azokat, akik készek felajánlani magukat neki, készek engedelmeskedni és elkötelezik az életüket.

Ifj. Veress Ernő a szolgálatban való szentséget emelte ki a 3Móz 10:1-10 alapján:

 • Nádáb és Abihú nem az Úr parancsa szerint szolgáltak, ezért az Úr megbüntette őket
 • az Úr előtti szolgálathoz szükséges az elhívás és a tisztaság
 • a szolgálat célja az Isten dicsősége és nevének megszenteltetése kell legyen
 • az Istennek csak józanul lehet szolgálni, ezért a szolgálattevők tartózkodjanak a szeszes italtól, hogy különbséget tehessenek a szent és a közönséges között.
 • csak úgy lehet másokat tanítani, ha saját életünkkel mi is példát mutatunk a szentséget illetően.

Szombat délután szabadidős programokra is sor került. A sport, a kirándulás, a játék felfrissített bennünket és jó alkalmat adott egymás megismerésére. A kegyelemért, az alkalomért, az elvett lelki áldásokért, valamint az ételért, az italért légy áldva Jó Atyánk!

Király Jonathán

bbb


Jubileumi Zenenap Székelyhídon

 

Szeptember 29-én tizedik alkalommal került megrendezésre Székelyhídon az az ifjúsági találkozó, amelyik – muzikális jellege miatt – Zenenapként vált ismertté.

Az első ilyen zenés dicsőítő alkalom 2003. őszén az Érmelléki Ősz rendezvénysorozat keretén belül került megrendezésre a helyi művelődési házban, akkor még mintegy kisebb keresztyén zenei koncertként. A zenei szolgálatot a többségében érszőlősi pünkösdi testvéreinkből álló Shina együttes végezte akkor. Az ezt követő években hálaadó zenés istentiszteletté, majd ifjúsági találkozóvá alakult át ez az alkalom, amelyen a Shina dicsőítő csoport mellett más egyházzenei együttesek is szolgáltak, mint például a nagyváradi Tálentum együttes, a többségében magyarkéci Élő Kövek, a Szalárd-Bihar-Paptamási fúziójú Menora és az érmihályfalvi Léviták. De a dicsőítő csoportok és együttesek mellett lehetőséget kaptak a szolgálatra a környékről érkező fiatalok, ifjúságok is.

Magáról a Zenenap szerkezetéről annyit érdemes tudni, hogy több zenés blokkból áll, melyeket az igei szolgálatok (imabuzdítások, igehirdetések, bizonyságtételek) kötnek össze. Két fő része van: a délelőtti és a délutáni alkalom, melyet minden évben egy közös ebéd választ el. A Zenenap igei üzenete pedig mindig egy előre meghatározott mottóra épül fel.

Az idei alkalom fő gondolata a Fil. 2,5 alapján „Az az indulat legyen bennetek…” volt és az igei szolgálatot végzők igyekeztek a Krisztusban lévő, Atya és Ige iránti engedelmességet és szolgálatkészséget kihangsúlyozni. Zenei szolgálatot ezúttal a Shina, a Tálentum, a Menora és a Léviták együttesek végeztek, míg az igei igazságokat Balla Frigyes, székelyhídi gyülekezetvezető, és Rákosi Jenő, szintén helyi református lelkész – és egyben esperes –  boncolgatta. Imádságra buzdítottak Csorján Barna, székelyhídi és Izsó István, értarcsai testvéreink. Bizonyságtételüket megosztották még Szalacsi József és Herczeg Sándor, nagyvarsányi, Petyár Lóránd, nagyváradi és Varga Tímea, bihari testvéreink. Az idei résztvevők között (kb. 320 személy) egyaránt voltak helybeliek és környékbeliek, megyehatáron és országhatáron túlról érkezők egyaránt.

A székelyhídi gyülekezet nevében ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik bármilyen formában elősegítették és támogatták ezen alkalmak létrejöttét és köszönettel tartozunk mindazoknak is, akik akár szolgálattevőként, akár csak hallgatóként évek óta részt vesznek ezeken a találkozókon! Bízunk benne, hogy az elhintett Igemagvak nem vésznek kárba!

Csorján Barnabás


Könyvajánló – Michael Catt: Élj bátran!

Ha nem ismertem volna ajándékozómat, akkor lehet azt gondoltam volna, hogy Michael Catt Élj bátran! című könyve csupán egy az önmegvalósításról szóló, semmit nem mondó könyvek közé tartozik. Örömmel könyveltem el, hogy ennek, a keresztyén kultúránkban egyre szokatlanabb felszólításnak, sokkal nagyobb a biblia alapja mint gondoltam volna. Ábrahám, Mózes, Józsué, Gedeon, Rúth, Dániel, Illés, Nehémiás, Pál és végül, de nem utolsósorban Jézus Krisztus, mind olyan személyek voltak akiknek elhívatásuk betöltéséhez elengedhetetlen volt a bátorság.

Catt meglátta azt az óriási hiányt saját országában amit az igazi, bátor és Isten szerinti férfiak kell betöltsenek, mint férjek és apák. Így született meg ez a könyv és a Bátorság emberei című film, melynek Catt a vezető producere.

Bár elsősorban fiúknak és férfiaknak szól Catt üzenete, lányok és nők is elolvashatják, hogy mind a férjek, mind a feleségek, tisztában legyenek a bátor férj és apa képével.

A könyv nem a kockázatos, veszélyes vagy nagyravágyó életstílus eléréséhez nyújt megoldásokat (ahhoz keressetek az önmegvalósításról szóló, semmit nem mondó könyveket), hanem a Biblia szellemében felhívást idéz felénk, hogy ne a média, ne a divat és ne a világ, hanem Isten szerinti férfiak legyünk a 21. században, amihez valóban nagy bátorságra van szükségünk.

„Legyetek erősek és bátrak, mindnyájan akik az Úrban reménykedtek” – Zsoltárok 31:25.

Szűcs Zsolt, Arad