Isten téged küld

„Ezt mondta az Úr Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet én mutatok neked…Megáldatik benned a föld minden nemzetsége.”

Isten Abrámot (Ábrahámot) választotta ki Izráel atyjának. Nem volt semmi olyan extra Ábrahámban, ami másban esetleg nem lett volna meg, mégis Isten őt hívta el erre a feladatra. Isten, választás elé állította: választhatott amellett, hogy marad Úr-Kaszdinban -ahol lehet kényelmes körülmények között élhette volna le életét- vagy rááll Isten ígéretére hittel, és hátrahagy mindent.

Mi fiatalok hajlamosak vagyunk fogyasztóként részesei lenni közösségeinknek. Főleg rólunk van szó, akik a gyülekezetben nőttünk fel. Esetleg valami minimális szolgálatban részt veszünk, ami „kötelező”. Ennek ellenére, nagy igényeink vannak a dicsőítést illetően, igehirdetést illetően, ifjúsági alkalmakat illetően stb. Legtöbbször kényelmesen döntünk, akkor, ha szolgálatról vagy misszióról van szó.

Isten nem egy kényelmes keresztyén életre hívott el minket, hanem szolgálatra, misszióra hív, ami sokszor a kényelem, a saját magam megtagadásáról szól. A helyeden vagy? Szolgálsz, missziózol? Nem kell „Afrikai missziós útra” gondolni feltétlenül. Mi az a tevékenység, amit szívesen teszel? Melyek azok az adottságok, amelyekkel meg vagy áldva? Hogyan tudnád ezt a szolgálatban vagy a misszióban használni. Úgy gondolod, hogy olyan szolgálat nincs is? Figyelj Istenre, mert ő nem sablon szerint dolgozik, mindenkire személyre szabott terve és küldetése van. Ő téged küld úgy, ahogy vagy.

Láthatjuk Ábrahám életében is, hogy nem volt egy tökéletes ember. Többször bukdácsolt, beleesett ugyanabba a hibába nem egyszer. Mégis Isten felhasználta és erősítette hitét. Majd, beváltotta ígéretét: Jézus az ő nemzetségéből származott és általa nyer áldást a föld minden nemzetsége, így mi is. Biztos vagyok benne, hogy nem vagyunk tökéletesek, de, ha bízunk Istenben, akkor Ő nem hagy cserben. Engedd Isten küldetését kibontakozni életedben, mert Ő téged küld!

 

Budai Dániel, Székelyudvarhely