Kik vagyunk?

Olyan fiatalok közössége vagyunk, akik elfogadtuk Jézus Krisztust mint személyes Megváltónkat és Érte akarunk élni mindennap!

Célkitűzéseink:

  • elősegíteni a fiatalok hitre jutását és tanítványságra való nevelését.
  • felkészíteni a fiatalokat a felelős gyülekezeti szolgálatra, és a gyülekezeten kívüli evangélizálásra.
  • támogatni a keresztyén kultúrát és bátorítani a keresztyén művészi alkotómunkát.
  • összefogni a romániai magyar baptista gyülekezetek ifjúságait.

_DSC1444