Kik vagyunk?

Olyan fiatalok közössége vagyunk, akik elfogadtuk Jézus Krisztust mint személyes Megváltónkat és Érte akarunk élni minden nap!

Célkitűzéseink:

- elősegíteni a fiatalok hitre jutását és tanítványságra való nevelését.
- felkészíteni a fiatalokat a felelős gyülekezeti szolgálatra, és a gyülekezeten kívüli evangélizálásra.
- támogatni a keresztyén kultúrát és bátorítani a keresztyén művészi alkotómunkát.
- összefogni a romániai magyar baptista gyülekezetek ifjúságait.

image
2018-as zilahi országos ifjúsági konferencia