Magyargoroszló

A magyargoroszlói gyülekezetben 22-en vagyunk fiatalok, sajnos ennek csak fele van állandóan itthon, többen egyetemen, mások külföldön dolgoznak. Nálunk az a gyakorlat, hogy a 8. osztály befejezésével kerülnek be a fiatalok  az ifibe, s mindenki addig maradhat, amig fiatalnak érzi magát.

Az ifjúsági alkalmakat – amennyiben lehetséges – kedd este tartjuk az istentiszteleti alkalom után lelkipásztorunk Veress Ernő, vezetésével. Ezeken az alkalmakon többnyire általunk ajánlott témákat beszélünk meg, de Ernő testvér is szokott témát választani. Vannak alkalmaink időről-időre, amikor kötetlenül beszélgetünk, mindenki elmondja, hogy éppen mi történik az életében, mi foglalkoztatja, s imádkozunk. Mindig épitő és áldásos látni, hogy mindannyian Istenre vagyunk utalva. Néküle nincs növekedés és előrehaladás sem a hitben, sem a keresztény életben. Ilyenkor különösen átérezzük a közösség örömét, felemelő erejét.

Nagyobb alkalmakat akkor szervezünk, amikor az ifjúság nagy része itthon van. Ilyenkor meghívunk a környékünkről egy-egy ifjúságot, s együtt töltünk egy napot, délutánt. Az Úr megáldotta ezeket az alkalmakat. Azt tapasztaljuk, hogy egy-egy ilyen alkalom után mindenki kicsit lelkesebb lesz, és többet mer vállalni a közösségi munkából.

Az év elejétől rendszeresíteni kezdtük a beteglátogatást. Minden úrvacsorai alkalom után felkeresünk Ernő testvérrel két beteget az imaházból: énekelünk, imádkozunk, egy üzenetet adunk át. Azt tapasztaljuk, hogy mindig többet kapunk, mint amennyit adni tudunk.

Mint ifi közösségnek van még mit fejlődnünk, de hisszük, hogy az Úr megerősỉt bennünket és továbbra is támogat és vezet! Isten áldását kívánjuk ifjúságainkra!

8-2-magyargoroszlo