Nyárádmagyarósi ifi

Egy lelkes, vidám kis csapatról fogok beszámolni. Sokszínűségünk abban rejlik, hogy különbözőek vagyunk, különböző értékekkel, adottságokkal, de az Úr akaratában egyek.

Nyárádszeredában gyűlünk össze szombatonként 6 órától. Isten kegyelméből nem rég épült fel az ifjúsági terem. Ajándék a fiatalok és a gyülekezet számára egyaránt. Az építkezés folyamán megtapasztalhattuk az Úr hatalmát és irántunk irányuló végtelen szeretetét. Különböző falvakból jövünk, a fiatalság nagyobb része Nyárádmagyarosról érkezik, de még jönnek Kisadorjánból, Csikfalvából, Nyárádszeredából, és újabban a Kibéd-i fiatalság is részt vesz alkalmainkon. Ahogy kihangsúlyoztam, nem nagy ifjúság ez, 10-15 létszámú. Az alkalmakon való részvétel változatos, az egyetemisták távolléte vagy a munkahelyi beosztás miatt. Az ifi egy része gimnazista vagy egyetemista és kisebb része Isten kegyelméből már dolgozik.

A közös cél az, hogy egyre jobban megismerjük az Urat, az Ő akaratát, annak mélységét és szélességét. Arra törekszünk, hogy példák lehessünk a gyülekezetben, és a gyülekezeten kívül. A lelki életre összpontosítunk, hogy Isten méltó munkatársaivá válhassunk. Aki mindezekben példát mutat, támogat és vezet az Józsa Zsolt lelkipásztor. Az alkalmak zömén ő szolgál, de előfordulnak vendég szolgálatok is.

A kis csoportunk előnye szerintem az, hogy közel vagyunk egymáshoz, ismerjük egymás szükségleteit, erősségeit, gyengeségeit, így egymás épülésében is részt vehetünk, és nem utolsó sorban tanulhatunk is egymástól. A legnagyobb dolog amit tehetünk, és amire buzdít az Isten is minket, hogy szeressünk és szeretetben szolgáljunk egymásnak.

Családias légkörben telnek az együtt töltött órák, áldásosak ezek az alkalmak, a közös imák, a közös beszélgetések, játékok. Szolgálunk együtt a gyülekezetben, amely bizonyságtevés, szavalás vagy éneklés formájában történik. Kirándulásokat szervezünk, ahol erősödik az egymással való kapcsolatunk. De ami még ennél is fontosabb, az Úr jelenlétében eltöltött órák, igetanulmányozás, éneklés.

Úgy gondolom, hogy mind Isten kegyelmére szorulunk, az Ő megtartó és megtisztító erejére. Állandó változásra és megújulásra van szükségünk, hiszen nagy a világ befolyása, kísértése, de hiszem, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát be is fejezi azt. Hogyha sikerült elindulnunk, akkor meg is fog tartani bennünket ezen az úton, és elvezet a célba.

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi 4:7

5-2-nyaradmagyaros