A misszió áldásai

0e3448187_1410295116_blog-dispelling-rumors-about-suffering

“Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség” Filippi 1:21

Jézus mennybemenetele elött megparancsolta tanítványainak hogy missziózzanak. Ez a misszióparancs nagyon sokunknak egy belső harcot okoz, mert egyrészt engedelmeskedni szeretnének Jézus felhívásának, másrészt pedig a misszió nehézsége és saját gyengeségeink kudarcokhoz vezetnek. Mégis próbálunk erőt venni magunkon és úgy ahogy tudunk, balkezesen, erőltetve, beszélunk a Bibliáról ismerőseinknek. Hogyan lehet akkor mégis a misszió áldás számunkra amikor sokszor olyan nagy tehernek tűnik?

Először: öszpontosíts Jézusra! Ha te is elmondhatod Pál apostollal együtt, hogy az élet számodra a Megváltód követése, akkor minden más földi dolog háttérbe szorul és helyreáll a fontossági sorrend. Töltekezz fel minden reggel azzal a tudattal, hogy te Krisztusért élsz, és ezért örömmel engedelmeskedsz neki, bármire is kérjen meg. Így a missziózás se lesz már nehéz, mert az új természetedhez fog tartozni.

Másodszor: ne félj! Sokszor félünk attól, hogy ha bizonyságot teszünk akkor elveszítjük a barátainkat, megbélyegeznek, kinevetnek, csúfolni fognak, és elfelejtjük azt, hogy más keresztyének az életükkel fizetnek a hitükért. Ha neked az élet Krisztus követése akkor még a haláltól se fogsz félni.

Harmadszor: öszpontosíts a jutalomra. Amikor Jézus kiküldte a tanítványait missziózni akkor ők boldogan tértek vissza beszámolva arról, hogy még az ördögök is engedtek nekik. Jézus felhivta a figyelmüket arra, hogy az igazi jutalom az, hogy fel van írva a nevük a Mennyben (Lukács 10. 17-20). Bátorítson ez téged is: a neved fel van írva a Mennyben és majd életed végén átveheted a jutalmad.

 

Szűcs Dávid, Egrespatak