Áhitat

22
Jan

A misszió áldásai

“Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség” Filippi 1:21 Jézus mennybemenetele elött megparancsolta tanítványainak hogy missziózzanak. Ez a misszióparancs nagyon sokunknak egy belső harcot okoz, mert egyrészt engedelmeskedni szeretnének Jézus felhívásának, másrészt pedig a misszió nehézsége és saját gyengeségeink kudarcokhoz vezetnek. Mégis próbálunk erőt venni magunkon és úgy ahogy tudunk, balkezesen, erőltetve, beszélunk […]

21
Jan

Nem lesz könnyű

,,Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem!” Márk 8:34b Nagy szó Jézust követni úgy, ahogy Ő azt elvárja tőlünk, ugyanis önmegtagadással és kereszthordozással jár, ami igen-igen nehezen megy. A misszió küldetésének a beteljesítéséhez szorosan hozzákapcsolódik az alázat és a lemondás, csakhogy ezek nem természetünkből fakadóak… És […]

20
Jan

Új utakon

„ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” Filippi levél 3:14 Mikor új környezetbe kerülünk, új suli, egyetem, első vagy új munkahelyre esetleg elköltözünk, sok érzés vesz körül. Először talán honvágy, aztán a barátok hiánya, de sok minden eszünkbe […]

19
Jan

Számot adni a lehetőségekről

„Ti is, fiatalok, örüljetek, amíg ifjak vagytok! Örüljön szívetek a fiatalság idejének, de jól meggondoljátok, milyen úton jártok, s jól megnézzétek mit tesztek! Ne feledjétek, hogy Isten előtt egyszer meg kell állnotok, s számot kel adjatok mindezekről!” Prédikátor 11:9 (EF) Vannak fiatalok, akik nagyon jól érzik magukat, ha viszi őket az ár, mert jó az […]

18
Jan

Isten téged küld

„Ezt mondta az Úr Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet én mutatok neked…Megáldatik benned a föld minden nemzetsége.” Isten Abrámot (Ábrahámot) választotta ki Izráel atyjának. Nem volt semmi olyan extra Ábrahámban, ami másban esetleg nem lett volna meg, mégis Isten őt hívta el erre a feladatra. Isten, választás […]

17
Jan

Missziózni barátaink felé

“nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és magatartásában is embernek bizonyult”                                           Filippi 2,6-7 Isten legvégül úgy közeledett az emberhez, hogy Fiát küldte el. A […]

16
Jan

A misszió – Isten akarata

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Efézus 5,15-17) Az elmúlt év végén többször elém került ez a néhány igevers. Csupán egyet szeretnék kiemelni a számos igazság közül:csak úgy éljük bölcsen az életünket, […]

18
Dec

Igei üzenet advent negyedik vasárnapjára

„De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba Téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem” 1 Királyok 8:27 Az advent végeztével felteszem magamban e kérdést: Vajon lakhatik-e Isten a földön? Ezt a kérdést tette fel Salamon király, amikor a templom megszentesélekor arra várt izráel egész […]

11
Dec

Advent harmadik vasárnapja

„… maradjatok éberek, és tartsatok ki az imádkozásban… ” (Efézus 6:18 – EFO) Hadd osszam meg veletek azt az üzenetet, amit ebből a rövidke igevers szakaszból kaptam bátorításul. Karácsonyhoz közeledve Isten Üdvtervének egyik alap mozzanatáról készülünk megemlékezni. Izráel népe nagyon várta már a Szabadítót. Ő egy olyan pillanatban avatkozott be népe, és ezzel az egész […]

07
Dec

Advent második vasárnapja

Első emlékem adventről a vasárnapi iskolához fűződik. A tanító megosztotta velünk hogy az ünnep lényege Jézus visszavárása. A lecke után bementünk az istentiszteletre, ahol az adventi koszorún fellángolt az első gyertya. Majd egy hét múlva a második, majd a harmadik, negyedik….és Jézus nem jött vissza…gondoltam ezért ünnepeltük akkor a megszületését. Majd jött az újabb advent, […]

1 2 4