EmaBISz Választókonferencia Egrespatakon  

 

Választókonferenciára gyűltek össze az erdélyi baptista fiatalok január 21-én, Egrespatakon. Minden két évben az ifjúságok vezetői kiválasztják az EMaBISz vezetői csapatát, ami 5 tagból áll: elnök, titkár, gazdasági titkár és további két elnökségi tag.

A konferencia mottója: A misszió lehetséges, ezzel is jelezve, hogy van dolgunk, helyünk a szolgálatban, nekünk fiataloknak is. A konferenciát a helyi lelkipásztor, Nagy Ferencz kezdte meg egy rövid igei üzenettel a Márk 4:30-32-ből, bátorítva a fiatalokat, hogy megértsék és meglássák a mennyek országának erejét az életükben. Az igei üzenet után Ivanitzki Dávid buzdított imára a 90. Zsoltárból.

Az imaáhítatot követően János Csaba nagybányai lelkipásztor: “Jézus munkába küld” címmel hirdette Isten igéjét a János 20:19-21-ből, amely által a fiatalok közötti missziómunkára serkentette a jelenlevőket.

Az igehirdetés után elhangzott az előző vezetőség tevékenységének beszámolója. A pénzügyi beszámoló mellett, szó volt arról is, hogy mi történt az elmúlt két évben, milyen eseményeket szerveztek, miben látnak előre lépést az ifi munkában, és mi az amin még változtatni kell. Ezt követte a jelöltek rövid bemutatkozása, majd pedig a különböző változások miatt, a működési szabályzat változtatása és az új vezetőség megválasztása. A szavazást a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének képviselője, János Csaba vezetett le. A  gördülékeny választás eredménye a következő: az elnökségi szolgálatot Szabó Szilárd csíkszeredai lelkipásztor fogja betölteni, a titkári szolgálatot pedig Szűcs Frigyes Nagyváradról. Gazdasági titkárnak a jelenlevők Szűcs Dávidot választották meg, Egrespatakról, elnökségi tagok pedig Dobai Gyöngyike Szatmárról és Mezei Ödön lelkipásztor Nagyszalontáról.

A szavazást az újonnan választott vezetők beiktatása követte. János Csaba lelkipásztor emlékeztette a megválasztott vezetőket arra, hogy a zsinórmérték a vezetésben Isten igéje kell legyen. Az új vezető csapatért Nagy Ferenc lelkipásztor, János Csaba lelkipásztor, Moroz Tamás teológus és Ferkő Attila teológus imádkoztak, kérték Isten áldását az elkövetkező időszakra.

A szavazást követte a jól megérdemelt ebéd, ahol lehetőség volt, a testvéri közösség gyakorlására. Az ebéd után egy közös beszélgetés következett az Ifi Szövetség vezetősége és a jelenlevő ifivezetők, fiatalok között, melyet Szabó Szilárd vezetett. A gyülekezeteink ifjúságairól esett szó, hogyan működnek azok, milyen problémával találkoznak és ezeket hogyan lehetne orvosolni.

A találkozást, az újonnan megválasztott elnök, Szabó Szilárd igei üzenete zárta. Amelyet, az Apcsel 2. részéből hirdette, bemutatva az első gyülekezet sikerének titkát és bátorítva a fiatalokat, hogy vegyenek aktívan részt a helyi gyülekezetek életében, a szolgálatban.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy megáldotta az EMABISZ eddigi munkáját, és hisszük, hogy Ő továbbra is használni fogja az erdélyi baptista fiatalokat a missziómunkában.

csoport

Bemutatkozik a két új EMaBISz tag:

Szűcs Dávid, az EMaBISz gazdasági titkára: ”1988. Május 13.-án születtem, Aradon. Isten kegyelméből hívő családban növekedhettem és egészen fiatalon elfogadtam Jézust személyes Megváltómnak. 14 éves koromban bemerítkeztem és aktív tagjává váltam az Aradi 1-es Számú Magyar Baptista Gyülekezetnek. A tanulmányaimat Váradon folytattam, az Emanuel Egyetem Menedzsment szakán, majd pedig a mesterit Kolozsváron végeztem el a Babes-Bólyai Egyetemen. Jelenleg az Egrespataki Magyar Baptista Gyülekezetben szolgálunk feleségemmel, Edithel. Isten megáldott bennünket egy kislánnyal, Ruthival, akiért felettébb hálásak vagyunk.”

Mezei Ödön, az EMaBISz vezetőségi tagja: „28 éves vagyok, házas, lelkipásztor a nagyszalontai körzetben. Székelyföldről származom, ott nevelkedtem, oda utazunk, mikor „haza megyünk”. Tizenéves koromban engedte Isten megsejtenem, hogy Ő egy létező és mindenható Isten. Tizenkét évesen tudatosodott bennem először, hogy bűnbocsánatra, kegyelemre van szükségem. Azóta igyekszem Isten akarata szerint élni, mint megváltott, kegyelembe fogadott gyermeke Istennek. Voltak (vannak, és remélem, hogy mindig lesznek is) kérdéseim Istennel kapcsolatosan. Elsősorban ez indított el a teológia tanulmányok felé. Bukarestben vallástanári szakon, Nagyváradon lelkipásztori szakon és Kolozsváron pasztorál-pszichológia szakon végeztem tanulmányaimat. Mivel csak kevés dologra tudok, illetve szeretek figyelni egy időben, ezért a fontos dolgokat részesítem előnyben: az Istennel való kapcsolat, család, testvéri-, baráti kapcsolatok. Szeretek csapatban dolgozni és megtervezni a feladatokat. Meghatározó és elérhető célnak tartom a személyes és közösségi lelki fejlődést.”

Szűcs Dávid, Egrespatak