EMABISZ vezető-választás

2012 december 1-jén az erdélyi magyar baptista fiatalok képviselői összegyűltek új vezetőket választani az ifjúsági szövetség élére. A választókonferenciának a kolozsvári magyar baptista imaház adott otthont.

A választókonferencia imaáhítattal kezdődött, azt követően pedig Budai Lajos lelkipásztor A tekintéllyel megáldott vezető (Ézs 9,5-6) címmel hirdette Isten igéjét, amelyben a Biblia tanítása szerinti vezetőt és vezetési módot mutatta be.

Az igehirdetést a leköszönő vezetők beszámolója követett. Szabó Szilárd titkár beszámolt az elmúlt mandátum eseményeiről, amelyek az EMaBISz égisze alatt szerveződtek. Borzási Dávid gazdasági titkár bemutatta az elmúlt mandátum pénzügyi oldalát, a kiadások és bevételek összegzését. Deák Zsolt elnök kiértékelte az elmúlt mandátumot, és beszámolt az elnöki tevékenységéről.

A beszámolókat a jelöltek bemutatkozása követte:

  • Elnök: Szabó László lelkipásztor (Nagyvárad-Rogériusz), Józsa Zsolt lelkipásztor (Nyárádmagyarós)
  • Titkár: Szabó Szilárd lelkipásztor (Csíkszereda), Kulcsár Péter (Nagyvárad-Belváros)
  • Gazdasági titkár: Szűcs Zsolt (Arad-Belváros), Borzási András (Temesvár)

A szavazás eredményeképpen az EMaBISz megválasztott vezetői a következő személyek lettek:

  • Elnök: Szabó László lelkipásztor (Nagyvárad-Rogériusz)
  • Titkár: Kulcsár Péter (Nagyvárad-Belváros)
  • Gazdasági titkár: Szűcs Zsolt (Arad-Belváros)

A szavazási fordulókat követően az új vezetőknek beiktatása következett. Budai Lajos lelkipásztor emlékeztette a megválasztott vezetőket a fiatalok között végzett szolgálat fontosságára és kihívásaira. Végül Szabó László elnök hirdette Isten igéjét. Az igehirdetés címe Isten hívása, bátorítása és ígérete (Ézs 44,1-3) volt, amelyben Istennek az erdélyi fiatalokhoz intézett hívásáról, bátorításáról és ígéretéről hallhattunk.

Kívánjuk Isten áldását az ifjúsági szövetség új vezetőire és az erdélyi magyar baptista fiatalok között végzett szolgálatára!