Felvételi teológiai tanulmányok végzésére

A Baptista Teológiai Akadémia (BTA) felvételit hirdet a 2018/2019-as egyetemi évre a következő szakokon:

Lelkipásztori szak (alapképzés)

BA- licenciátus diploma. A lelkipásztori alapképzési szakot lehet nappali vagy levelező tagozaton végezni. A más igei szolgálatra készülők a hitoktatói képzési irányt választhatják, erre jelentkezhetnek az evangéliumi közösségek (baptista, pünkösdi, testvér-gyülekezet) férfi – és nő tagjai. A hitoktatói képzési irány levelező tagozaton végezhető. A képzés a lelkipásztori szakon 8 félévet ölel magába (ez érvényes a hitoktatói képzési irányra is).

Kántor szak (alapképzés)

BA- licenciátus diploma. Erre jelentkezhetnek az evangéliumi közösségek (baptista, pünkösdi, testvér-gyülekezet) férfi – és nő tagjai. A képzés 6 félévet ölel magába. Az oktatás levelező tagozaton történik.

Teológia (mesterképzés)

MA – mesterképzés. Ezt a képzést azon érdeklődők számára ajánljuk, akik nem teológiából, hanem más szakterületeken szereztek licenciátus diplomát (pl. bölcsészkar, közgazdaság, mérnöki, orvosi stb.) Várjuk olyan férfiak vagy nők jelentkezését, akik a görög és héber nyelv mellett dogmatikai, biblika- valamint gyakorlati teológiai képzés által hitben és ismeretben megerősödve szeretnék szolgálni Krisztust és a gyülekezeteket. A képzés 4 félévet ölel magába. Az oktatás levelező tagozaton történik.

Zene illetve hitoktatói specializációk (mesterképzés)

Erre jelentkezhetnek az evangéliumi közösségek (baptista, pünkösdi, testvér-gyülekezet) férfi – és nő tagjai, akik rendelkeznek már licenciátus diplomával bármilyen szakterületen. Az oktatás levelező tagozaton történik.

A képzés minden szakon magyar nyelven történik.

A jelentkezéshez szükséges feltételekről és iratokról részletes információ található Szövetségünk honlapján, a Teológia menü alatt: http://www.rmbgysz.ro/teologia

További információk végett érdeklődni lehet a nagyváradi Fakultatív Konzultációs Központ irodájánál: (e-mail: teologia@rmbgysz.ro, tel.: 0735-500 700)

Jelentkezési határidő: szeptember 7.

 

ben-white-197680-unsplashB