Nem lesz könnyű

ra5ntyydhlw-anubhav-saxena

,,Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem!” Márk 8:34b

Nagy szó Jézust követni úgy, ahogy Ő azt elvárja tőlünk, ugyanis önmegtagadással és kereszthordozással jár, ami igen-igen nehezen megy.
A misszió küldetésének a beteljesítéséhez szorosan hozzákapcsolódik az alázat és a lemondás, csakhogy ezek nem természetünkből fakadóak… És sokszor az a legnehezebb, hogy az az indulat legyen bennem és benned, ami Krisztus Jézusban is megvolt. (Filippi 2:5)

Ahhoz, hogy én missziózzak, akármit is tegyek az Úr nemes ügyében, fel kell adjak bizonyos dolgokat (kényelem, pihenés, saját akaratom, indulataim, érzéseim stb.) és így időt kell szakítsak arra, ami létfontosságú hívő életemre nézve. Ez azt jelenti, hogy tanulmányaim közepette/ munkás ember létemre törődjek és foglalkozzak a hitetlen ismerőseim, barátaim sorsával!? Ez nem lesz könnyű, Uram. Még a hivő barátaimra is alig van időm és energiám.

– De Fiam, szeretsz-e engem? (János 21:17)

Hol marad a szeretetből fakadó fáradozás, meg a hitből eredő munka?

Péter is szerette az Urat, de amikor meg kellett volna vallja Őt, a könnyebbik utat választotta, csak magára gondolt, és megtagadta Jézust. Te melyik utat választod? Kész vagy-e megvallani Jézust és hírnöke lenni úgy szavakkal, mint tettekkel? Vagy helyet adsz a félelemnek, irtózol a visszautasítás gondolatától is?

Jézus kiválasztásunk előttől tudta, hogy lesz közönbös hallgatóságunk is, nem hiába mondta: ,,Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek…” (Máté 10:14a) Természetes, hogy nem fogadja mindenki az igazságot. De fontos, hogy ne válogassunk az embereket: a nyílt embereknek elmondom az örömhírt, na de a keményebbeknek nem.
Nincs jogodban akadályozni a Szentlélek csodálatos munkáját, csak azért mert nehéz lépned! Töltekezz fel Isten jelenlétében és lépj a világ fele!
Istennel a missziózás is kivitelezhető!

Bátori Melinda, Torda