Új utakon

road-less-traveled„ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” Filippi levél 3:14

Mikor új környezetbe kerülünk, új suli, egyetem, első vagy új munkahelyre esetleg elköltözünk, sok érzés vesz körül. Először talán honvágy, aztán a barátok hiánya, de sok minden eszünkbe jut régi, megszokott környezetünkből .Talán panaszkodunk vagy örülünk a változásnak, de, hogyan viszonyulunk Istenhez és az Ő parancsolataihoz? Milyen módon, milyen mértékben maradunk Isten követésében?

József jut eszembe, aki tiniként lett eladva rabszolgának, teljesen megváltozott az élete ezáltal. Otthon apja kedvenceként kényeztetve volt, aztán rabszolgasorsra jutott. Mégis azt látjuk, hogy ragaszkodott Istenhez, hűséges maradt és megtartotta parancsolatait.

Az Úr Jézus utoljára egy missziós parancsot hagyott ránk: ,,Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, …tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:18-20) Ez nekünk is szól, nem csak misszionáriusoknak és nem csak megszokott környezetben. Lehet azt is mondani, hogy most nem vagyok jó lelki állapotban, mert megtagadtam Istent azzal, amit mondtam vagy tettem, de, ha visszaemlékszünk Péter is jelen volt mikor Jézus ezt a parancsot adta. Péter néhány nappal korábban, amikor nem a tanítványok vagy a hívők környezetében volt és Jézus követőjének mondták, megtagadta háromszor Jézust átkozódva és esküdözve. De aztán, megtérést eredményező megbánást gyakorolt, és ráállt hittel az ígéretre, amit Jézus mondott nekik : ,,Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön…és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Ne féljünk tehát vállalni a missziót, amit Jézustól kaptunk, mert Ő az, akié minden hatalom mennyen és földön és, aki velünk van minden nap!

Mica Dániel, Szilágynagyfalu